CZYTANIA

KOMENTARZ

 Część 6 - DN 12,1-3; Ps. 42

 

 Część 5 - Lm 3,17-26; Ps 25

 

 

CZYTANIA

KOMENTARZ

 

CZYTANIA

KOMENTARZ

 Część 4 - Księga Proroka Izajasza 5,6-9 oraz Ps 23,1-6

 

 Część 3 - Księga Mądrości 4,7-15

 

 

CZYTANIA

KOMENTARZ

 Część 2 - Księga Mądrości 3,1-9

 

 

 

CZYTANIA

KOMENTARZ

 

Część 1 - HIOB

 

 

CZYTANIA

KOMENTARZ

 

CZYTANIA

KOMENTARZ

 

CHRZEST PAŃSKI