Skip to main content

Prawo do życia

 
CI, KTÓRZY OTRZYMALI ŁASKĘ WIARY NADPRZYRODZONEJ I RZECZYWIŚCIE SĄ CHRZEŚCIJANAMI, NIE POTRZEBUJĄ ZAKAZÓW ANI TYM BARDZIEJ "PRAW" DO MORDOWANIA.
 
JEDNAK NAWET PRAWY ATEISTA WIE, ŻE:
PRAWO NIE MA PRAWA BYĆ NIEPRAWE!!!
ZWŁASZCZA JEŚLI CHODZI O RZECZY, KTÓRE SĄ ZWIĄZANE, NIE TYLE Z PRZEKONANIAMI RELIGIJNYMI, ILE RACZAJ NAJPIERW Z LUDZKĄ NATURĄ. "NIE ZABIJAJ" LEŻY W LUDZKIEJ NATURZE, NIE TYLKO W PRZYKAZANIU BOZYM. TEGO PRAWA LUDZKIE PRAWO STANOWIONE NIE MA PRAWA ZMIENIAĆ. GDY TO ROBI, STAJE SIĘ PRAWEM NIEPRAWYM.
TO NAGRANIE W 100% WYRAŻA MOJE POGLĄDY NA TEN TEMAT (TAKŻE NA TEMAT O. SZUSTAKA - SZACUN! ALE Z MAŁYMI POPRAWKAMI ?
 
djembed
 
djembed
 
djembed